2008 – nultý – pokusný – ročník

V  roce 2007 vznikl nápad, že se o akci typu “Ze sklepa do sklepa” nemusí pokoušet pouze místní starousedlíci. Jakožto nově přistěhovalí jsme oslovili několik svých nových známých a za vydatné pomoci našich přátel z řad vinařů se povedlo zorganizovat nultý – pokusný – ročník akce, nazvané “Tour de Sklep”.

Termín akce byl vybrán tak, aby nekolidovala s košty, kterých je na Jižní Moravě celá řada, ani s některými sezónními pracemi a aby se – pokud možno – vyhnul i církevním obdobím půstu. I když se některé roky termín schází s masopustní nedělí, doufáme, že to konání akce neovlivní.

Na nultý ročník bylo organizován centrální pohoštění, kdy do každého sklepa byla dána obložená mísa. Vzhledem k tomu, že dohoda mezi vinaři – zvát pouze své dobré známé – byla dodržena, bylo toto občerstvení dostatečné.

Zúčastnilo se 25 návštěvníků, kteří akci prohlásili za velmi zdařilou a bylo dohodnuto, že akce bude příští rok zopakována, tentokrát už jako oficiální první ročník.

This entry was posted in Minulé ročníky. Bookmark the permalink.

Leave a Reply