Tour de sklep 2014

Přihlášky pro vinaře budou organizovány následovně: předběžné přihlášení bude možné na Křestu vím dne 30. 11. v Popicích. Počet tam dohodnutých sklepů bude dám do propagačních materiálů, bylo by tedy záhodno měnit své rozhodnutí jen ze závažných důvodů. Schůzka pro vinaře, kteří by chtěli otevřít poprvé, se bude konat v prosinci 2013, schůzka pro již ostřílené vinaře se bude konat v lednu 2014, pravděpodobně na schůzi Svazu zahrádkářů.

Po zkušenostech z minulých ročníků doporučujeme nováčkům poradit se o nabízených vzorcích buď s organizátory, nebo s panem Blažejem Mahovským, případně s jiným zkušeným vinařem.

Vinaři, kteří se zúčastní akce opakovaně, si zajistí věnec na dveře. U organizátorů je nutné absenci věnce nahlásit nejpozději na schůzce v lednu, aby bylo možno včas vyrobit věnce nové – kupujeme pouze materiál, věnce jsou vyráběny doma!
Novým vinařům bude věnec zajištěn.

Značení cesty a sklepů bude zajištěno pořadateli.

Termín akce bude – jak je známo – 15. února 2014. Jde o první víkend jarních prázdnin, doporučujeme tedy dát svým známým vědět včas.

Sklepy budou otevřeny od 12:00 do 19:00, kupón na víno bude jeden.

This entry was posted in Pro vinaře. Bookmark the permalink.