Akce skončila. Co dál?

Po skončení akce (konec pro návštěvníky je 19:00 hodin) vinař poklidí okolí sklepa a zajistí věnec u vstupu, případně značení na cestě k jeho sklepu, proti krádeži. Pořadatelé zajistí úklid ulice a sběr skla v neděli ráno, tedy den po akci.

Pokud má nějaké neodkladné poznatky nebo požadavky, vyčká příchodu pořadatelů – mezi 17:00 – 18:00 budou navštíveny všechny otevřené sklepy – a tyto poznatky jim předá.

V průběhu akce byly sbírány kupóny za víno.

Po skončení akce vinař tyto kupóny posbírá, sečte a uloží do obálky. Obálku pak předá manželům Sedláčkovým u nich doma a to nejpozději do týdne po skončení akce. Současně s nimi vinař odevzdá i vybavení (věnec a ostatní), jinak kupóny nebudou proplaceny!!!!!

Po předání kupónů všemi vinaři bude provedena kontrola a účetní závěrka akce.

Peníze budou jednotlivým vinařům předány osobně a bude uspořádána schůzka, kde bude sdělen celkový výnos, podíl za jednotlivé vinaře (nikoliv počet vybraných kupónů). Budou také probrány výhrady a návrhy pro další ročníky akce.

Touto schůzkou daný ročník končí:-)

This entry was posted in Pro vinaře. Bookmark the permalink.