Pravidla pro zdárný průběh akce

Účast na akci je dobrovolná a účastník se zavazuje podřídit se následujícím pravidlům:

–          akce je nekomerční a slouží k seznámení s místními vinaři a jejich produkty

–          zúčastnit se smí každá osoba starší 18 let, která zakoupením vstupenky přispěje na akci a na provoz, propagaci a údržbu místních vinařských a zahrádkářských zařízení a není pochybností o její způsobilosti samostatně nebo s vlastními pomocníky bezpečně absolvovat danou trasu

–          návštěvníci absolvují akci na vlastní riziko a zavazují se dbát vlastní bezpečnosti a zvážit, zda vstup a výstup ze sklepa, stejně jako pobyt a konzumace je v jejich silách

–          vinař je pán a sklep je jeho panství, ostatní jsou jeho návštěvníci a jsou povinni chovat se k němu slušně a uposlechnout všechny jeho pokyny, stejně jako pokyny jeho pomocníků a organizátorů

–          návštěvník má právo v rámci akce navštívit každý označený sklep. Po ochutnání předložených vzorků je návštěvník povinen se odebrat do dalšího sklepa

–           vinař má právo odmítnout a je povinen vykázat osobu, která nemá vstupenku, chová se nevhodně, dožaduje se většího množství vzorků, stěžuje si na míru či pohodlí, znečisťuje sklep či okolí, nebo u které lze pochybovat o bezpečnosti jeho další degustace a setrvání ve sklepě

–          každý návštěvník se zavazuje udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích a neobtěžovat okolí. Odpadky se odkládají ve sklepě do stanoveného místa

–          akce končí v 19:00 a je omezena pouze na Sklepní ulici. Návštěvníci opustí sklepy a obec bez zbytečného prodlení a incidentů.

–          dohoda o dalším setrvání ve sklepech po akci, jakož i další dohody týkající se konkrétního sklepa jsou možné pouze s příslušným vinařem.

–          drobné občerstvení ve sklepech slouží k uvolnění chuti mezi degustacemi, nemá být obědem, svačinou či večeří. V obci jsou dvě hospody a pizzerie s dovozem na smluvené místo

This entry was posted in Pro návštěvníky. Bookmark the permalink.