Inzerce během akce

Dle dohody s vinaři je možno vložit do programu a plánku akce letáky v ceně 1 Kč/kus – maximálně do počtu 3 letáků za ročník. Jejich obsah musí korespondovat s tématikou akce – víno, jeho podávání a výroba.

Letáky musí být dodány nejméně týden před akcí v tištěné podobě ve formátu A5.

Letáky dodá inzerent sám ve vhodné podobě, distribuci do jednotlivých sad zajistí pořadatelé.

 

This entry was posted in Možnosti reklamy. Bookmark the permalink.