Otevřený sklep mimo akci

Propagace takového sklepa není v rámci akce možná.

Pokud vinař chce pozvat návštěvníky akce do svého sklepa nebo vinařského dvora a přitom se nechce zúčastnit za podmínek, dohodnutých na oficiální schůzce s ostatními vinaři, činí tak čistě na svoje náklady a své riziko.

Rozdělení výtěžku akce ani  předběžné a následné schůzky se na něj nevztahují a otevření sklepa jej nijak neopravňuje k vyjadřování se k průběhu akce vyjma oficiálních dotazníků.

This entry was posted in Možnosti reklamy. Bookmark the permalink.